• Yangın Güvenlik Talimatı

    Yangın Güvenlik Talimatı

Yangın Güvenlik Talimatı

•    İşletmede yapılan risk analizine dayalı olarak yangın oluşmaması bütün önlemlere rağmen oluşması halinde ise en az zararla söndürülmesi ya da kontrol altına alınması için insanların uyması gerekli kural ve kaideleri içeren Yangın Güvenlik Talimatının hazırlanması,
•    Yangın Güvenlik Talimatın etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli eğitim prosedürlerinin hazırlanması,
•    Yangın Güvenlik Talimatı güncellenme prosedürlerinin hazırlanması
•    Mevcut yangın güvenlik önlemleri ile ilgili sistem ve araç gerecin bakım-onarım ve takip prosedürünün oluşturulması