• Acil Durum Planları Hazırlama

    Acil Durum Planları Hazırlama

Acil Durum Planları Hazırlama

•    İşletmede olması muhtemel her türlü acil durum halinde hızla acil durumu ortadan kaldırmak ve zararları asgari seviyede tutmak için yapılacak iş ve işlemlerin belirlenerek bir acil müdahale planı hazırlanması
•    Acil müdahale planı acil durumun oluştuğu andan itibaren binada bulunması muhtemel kişilerin zaman ve olayın gelişimine bağlı olarak   yapacakları eylemleri içermelidir.

 

BAŞTA YANGIN OLMAK ÜZERE, HİZMETLERİMİZİN TÜMÜNDE BAZ OLARAK ALINAN, ÜLKEMİZDEKİ TEMEL YASAL YÖNETMELİKLER 
19 Aralık 2007 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 26735
Karar Sayısı : 2007/12937
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
9 Eylül 2009 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 27344
Karar Sayısı : 2009/15316
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

TESİS VE BİNALARIN ÖZEL ACİL DURUM PLANLARI VE YÖNETMELİKLERİ
DEPREM BAZLI FELAKETLER YANGIN BAZLI FELAKETLER KİMYASAL VE BİYOLOJİK BAZLI FELAKETLER HAVA, SU VE İKLİM BAZLI FELAKETLER TERÖR, SABOTAJ ve TAŞIT BAZLI FELAKETLER
1. Kriz yönetim kadrosu, acil durum müdahale ekipleri ve gereğinden fazla olan personeli belirlenmesi.
2. Bu ekiplerin deprem öncesi, esnası ve sonrası görev yetki ve sorumluklarının belirlenmesi.
3. Tesis da deprem ile ilgili periyodik risk analiz checklistlerinin hazırlanması ve bunun her bölümde uygulanması.
4. Bu planlara uygun şekilde deprem senaryolarının hazırlanması.
5. Sivil savunma planlarının deprem bölümünün yasal prosedüre göre hazırlanması.
6. personel ailelerine erişim , personel değiştirilmesi ve Çevredeki kuruluşlarla, yardıma gelecek kuruluşlar arasında planlama yapılması.
7. Depremle ilgili olarak, Bütünsel kalite ve üçlü sorumluluk kapsamına uygun planlama yapmak.
1. Kriz yönetim kadrosu, acil durum müdahale ekipleri ve gereğinden fazla olan personeli belirlenmesi.
2. Bu ekiplerin yangın öncesi, esnası ve sonrası görev yetki ve sorumluklarının belirlenmesi.
3. Binada yangın ile ilgili periyodik risk analiz checklistlerinin hazırlanması ve bunun her bölümde uygulanması.
4. Bu planlara uygun şekilde yangın senaryolarının hazırlanması.
5. Sivil savunma planlarının yangın bölümünün yasal prosedüre göre hazırlanması.
6. Çevredeki kuruluşlarla, yardıma gelecek kuruluşlar arasında planlama yapılması.
7. Yangınla ilgili olarak, Bütünsel kalite ve üçlü sorumluluk kapsamına uygun planlama yapmak
Temel acil durum planları ve yönetmelikleri kapsamında, bina içi ve dışında meydana gelebilecek “KİMYASAL VE BİYOLOJİK OLAYLARA KARŞI; OLAY ÖNCESİ, ESNASI VE SONRASI” değerlendirmeler yapılacak olup, Personeli acil durum organizasyonuna bağlı olarak, koruyucu ekipman, malzeme ve müdahale şekilleri konusunda bölümlere yer verilecektir. Bina içi kimyasalların ikmal ve depolanmaları ile ateşli iş çalışmaları konusunda “FORMLAR” hazırlanarak, uygulamaya sokulacaktır. Temel acil durum planları ve yönetmelikleri kapsamında, BÖLGEDE MEYDANA GELEBİLECEK  “HAVA VE İKLİM BAZLI FELAKETLERE KARŞI; BİNATE OLAY ÖNCESİ, ESNASI VE SONRASI”  değerlendirmeler yapılacak olup,  Personelin acil durum organizasyonuna bağlı olarak, nasıl bir çalışma içinde olması gerektiği ortaya konulacaktır. Mevcut “SİVİL SAVUNMA VE SABOTAJ PLANLARI”  incelenecek olup, bu planlar kapsamında binanın sahip olduğu risklere göre değerlendirmeler yapılacaktır.
ÖZEL ACİL DURUM PLANI EĞİTİMİ BU EĞİTİME KRİZ YÖNETİM KADROSU 1.5 SAAT,  BİNALAR ACİL DURUM EKİPLERİ YARIM GÜN/ GRUP OLACAK ŞEKİLDE ACİL DURUM PLANI UYGULAMA EĞİTİMİ VERİLECEKTİR.
ACİL DURUM PLANLARININ İNTERAKTİF OLARAK YAYINLANMASI VE ÜÇ YIL BOYUNCA REVİZE EDİLMESİ ACİL DURUM PLANLARI YAŞAYAN PLANLARDIR. BİNA VE TESİS PROJE DEĞİŞİKLİKLERİ, PERSONEL DEĞİŞİMİ İLE KİRACI  VEYA KULLANIM AMAÇLARININ DEĞİŞİMİ GİBİ BİR ÇOK FARKLI  UNSURUN ETKİLEDİĞİ DURUMLARDA YENİDEN YAPILANDIRILMASI GEREKMEKTEDİR.. BUNUN YANI SIRA, ARTIK BİLGİSAYAR ORTAMINDA YOĞUN BİR KULLANIM OLMASI NEDENİ İLE BİNA VE TESİSLERİN ACİL DURUM ORGANİZASYONLARININ İNTERNET ORTAMINA TAŞINMASI HER AÇIDAN UYGUN OLACAKTIR.  BU KONUDA TESİSİN BİLGİ İŞLEM MERKEZİNE NASIL BİR BİLGİ AKIŞININ VERİLECEĞİ TARAFIMIZDAN SAĞLANACAKTIR.
TESİS VE BİNALAR İÇİN UYGULANACAK SENARYOLU TATBİKATLAR
Bu tatbikatlar 2-4 ayrı noktadan görüntülü olarak video ve kameraya alınacaklar, görüntüler edit edilerek tatbikat filmi haline getirilecek ve ayrıca rapor halinde sunulacaktır.
OLAYSIZ TATBİKATLAR OLAYSIZ TATBİKATLAR
HABERLİ TATBİKATLAR HABERSİZ TATBİKATLAR HABERLİ TATBİKATLAR HABERSİZ TATBİKATLAR
Yılda 2 defa yapılacaktır. Bu konuda sadece rehberlik yapılacaktır Yılda 2 defa yapılacaktır. Bu konuda sadece rehberlik yapılacaktır. Yılda 1 defa senaryolu yapılacaktır. Yılda bir defa senaryolu yapılacaktır.
Acil durum planları kapsamında hazırlanacak olan, Deprem, Yangın ve Kimyasallarla ilgili “DENETİM VE KONTROL ” formlarına formuna uygun şekilde çalışma yapılması. Bu çalışmalar her ay ve her birimde ayrı ayrı yapılacak olup, sonuçlar tarafımızdan değerlendirilecektir. Bina içinde başta deprem ve Yangın güvenliği olmak üzere kimyasal güvenliğini zora sokacak hatalar yaparak, personelin gözlem ve dikkat yeteneği ölçülecektir. Bu konuda üst yöneticilerle planlama yapılacak ve sonuçlar konusunda dikkatli personeli ödüllendirilmesi istenecektir. Bu çalışma ile personelin “ACİL DURUM GÖZLEM VE DİKKAT ” yeteneği geliştirilecektir. Yılda 1 defa önceden kararlaştırılan gün ve saatte, uygun bir senaryo ile Yangın, deprem, kimyasallar veya bunları kombine olarak konu alan tatbikat yapmak. Bu çalışma ile binada çalışan tüm çalışanların “ACİL DURUM PLANLARINDA BELİRLEMİŞ OLDUĞUMUZ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARINA” ne kadar uyum sağladıkları tespit edilecektir Haberli olarak yapılan tatbikatın, Yılda bir defa sadece üst yöneticilerle kararlaştırılan bir tarih ve saatte habersiz olanı yapılacaktır. Bu çalışma “TEMEL ACİL DURUM ÇALIŞMALARIMIZ HAKKINDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME YAPMAMIZI SAĞLAYACAKTIR.” Tüm bu çalışmalar görüntülü olarak kaydedilecek ve yazılı bir rapor eşliğinde teslim edilerek, sonuçlar değerlendirilecektir.

Eğitim Ve Tatbikatlar
Risk analizi, yangın güvenlik talimatı ve acil durum müdahale planı çerçevesinde belirlenmiş olan eğitim ihtiyaçlarına uygun eğitim programları düzenlenmesi.
Acil müdahale planının uygulama kontrolü için haberli ve habersiz tatbikatlar düzenlenerek geri bildirimlerin alınması.
Alınan geri bildirimler ışığında güncelleme ve ilave eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi
Acil durum Müdahale Planı güncellemelerinin yapılması
İlave eğitim programları düzenlenlenmesi