• Risk ve İhtiyaç Analizi

    Risk ve İhtiyaç Analizi

Risk ve İhtiyaç Analizi

Yangın, Sel, 

Risk Analizinin Yapılması,

İşletmenin veya projenin yürürlükteki ulusal ve uluslararası mevzuata uygunluğunun analizi ve raporlanması.

Riskin ortadan kaldırılması veya asgari seviyeye indirilmesi için ihtiyaç analizinin yapılması,

İş ve işlemlerin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi için gerekli hususların tespiti ve raporlanması 

İhtiyaç Analizine göre projelendirme yapılması,