• Yangın Danışmanlığı

    Yangın Danışmanlığı

Yangın Danışmanlığı

YANGIN DANIŞMANLIĞI

Yangın risklerinin belirlenmesi ve çözüm önerilerinin sunulması

Yangın sistemleri için projelendirme

İhale kiti hazırlanması

Standartlarda belirlenen kontroller için check-list'lerin oluşturulması

Haberli – habersiz denetimler

Yangın ve tahliye eğitim ve tatbikatları

Yangın sistem ve malzemelerinin kontrolü, test edilmesi

SİSTEM TASARIMI ve HAYATA GEÇİRİLMESİ

Tüm tesis yerleşiminin, üretim süreci ile birlikte incelenerek yangın risklerin belirlenmesi ve proje bazında çözüm önerilerinin sunulması

Alan ve risk prensibi ile uluslar arası standartlara uygun (sulu, kuru, gaz) yangın söndürme, ikaz ve ihbar sistemleri, alarm panelleri, kontrol odaları cihaz, aparat ve malzemelerinin tespiti, var ise mevcutların kontrol ve değerlendirilmesi ardından gerekli önerileri içeren rapor hazırlanması.

Raporun sunumu ardından, gerekli alt sistemlerle birlikte ihale kiti ve şartnamenin hazırlanarak teslim edilmesi.

İhale süreci için danışmanlık hizmeti verilmesi. Toplanan tekliflerin uygunluğunun kontrolü. Müteahhit firma ile gerçekleştirilecek sözleşme için danışmanlık hizmeti verilmesi

Montaj denetimi. Yapım aşamasında yangın sistem ve malzemelerinin kontrolü

Sistemin teslim aşamasında testlere nezaret edilerek “olur” verilmesi.

Muayyen veya gayrı muayyen zamanlarda yapılanmanın denetimi ve sonuçların raporlaştırılması.

Tesis dahilinde meydana gelebilecek fizik veya üretim süreci ile ilgili değişikliklerin yangın yapılanmasına etkilerinin incelenerek sisteme uyarlanması.

.

CHECK-UP / RİSK ANALİZİ

Mevcut yapılanma üzerinden kontrol sonuçları ve önerilerin raporlaştırılması

.

YANGIN TALİMATI  VE EKİPLERİNİN OLUŞTURULMASI

Tesise uygun, Rutin ve Acil Durum Yangın Talimatı’nın İSO 9000 ve NFPA standartlarına uygun olarak hazırlanması

Standartlarda belirlenen kontroller için check listlerin oluşturulması

Talimatlar çerçevesinde yangın ekipleri ve kriz masası uygulamasının oluşturulması

Oluşturulan ekipler için özel eğitim verilmesi ve raporlaştırılması

Ekiplere ve çalışanlara yangın tatbikatlarının yaptırılması, sonuçların görseller eşliğinde raporlaştırılarak sunulması