Kalite Politikamız

Kalite Politikamız
“Hizmet konularımız dahilinde dünyaca kabul gören tüm teknolojik gelişmeleri ve standartları bünyemizde barındırarak ve bireysel katkılarımızla geliştirerek, sunmayı hedeflediğimiz hizmetlerde güvenilirlik, müşteri memnuniyeti ve kalite unsurlarını ön planda tutmaktır.” 

Hedeflerimiz doğrultusunda;

 Hizmet alanlarımızdaki teknolojik gelişmeleri takip etmek,

 Mesleki bilgi düzeyimizi dünyaca kabul görmüş standartlara katkı sağlayacak noktalara taşımak,

 Özde kazanılan ve geliştirilen teknolojik bilgiyi yurt ve dünya çapında yaymak,

 Müşteri beklentilerini zamanında, yeterli ve ek katkı koyacak seviyede uzun süreli ve verimli bir şekilde karşılamak,

 Şirket üyelerimizi ve müşterilerimizi sürekli eğiterek toplam teknolojik, kültürel ve sosyal bilgi düzeyimizi ve kalitemizi devamlı iyileştirmek,

 Ekip çalışması anlayışını şirket kültürümüzde ve müşteri ilişkilerimizde kazanmamız ve sürekliliğini sağlamamız gereken temel unsurlardan biri olarak görmek.

 Verimliliği sürekli olarak artırarak, hizmet anlayışımızdaki her alanda kaliteyi en verimli şekilde üretmek.